เปิดกฎหมายกัญชาไทย – ต่างประเทศ พร้อมแชร์วิธีลงทะเบียนปลูกกัญชา

เนื่องจากสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นกฎหมายย่อมต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันกระแสโลก เห็นได้ชัดจากกฎหมายกัญชา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยระบุว่ากัญชาเป็นสารเสพติด ผิดกฎหมาย แต่ด้วยองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันกัญชาได้กลายเป็นทางเลือกในการรักษาตามกฎหมาย ซึ่งแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว

กฎหมายกัญชา3

ภาพรวม กฎหมายกัญชาในต่างประเทศ 

ถึงแม้กัญชาจะยังผิดกฎหมายในหลายประเทศ แต่ก็มีประเทศอีกกว่า 1/3 จากทั่วโลก ที่เปิดให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ และกัญชาเพื่อการสันทนาการแล้ว โดยรูปแบบที่บังคับใช้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งกฎหมายจะเน้นควบคุมในส่วนของการสันทนาการ ที่อาจมีเงื่อนไข ข้อจำกัด และอาจต้องเสียค่าปรับด้วย เช่น เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, โคลอมเบีย เป็นต้น

สรุปไทม์ไลน์ กฎหมายกัญชาของไทย 

🌿 22 เม.ย. 22

ประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ระบุว่า ยาเสพติดประเภทที่ 5 หมายถึงยาเสพติดให้โทษ ที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 – 4 ซึ่งได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา, ทุกส่วนของพืชกระท่อม, ฝิ่น, เห็ดขี้ควาย 

🌿 19 ก.พ. 62

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เริ่มมีความยืดหยุ่นในการใช้ยาเสพติดประเภทที่ 5 มากขึ้น เช่น การใช้กัญชาทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการพัฒนา สามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการได้ และเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) โดยระบุว่า เป็นพืชชนิดย่อยของกัญชา ที่มีสาร THC หรือเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) ไม่เกิน 1% ของน้ำหนักแห้ง

🌿 5 ก.ค. 62

เริ่มมีการกำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เป็นฉบับแรก โดยผ่อนปรนให้เสพเพื่อรักษาโรค หรือเพื่อศึกษาวิจัยได้ 

🌿 9 ก.พ. 65

กฎหมายกัญชา2

มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยถอดกัญชา กัญชง ที่มีสารสกัด THC ไม่เกิน 0.2% และสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชา กัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ ออกจากรายการยาเสพติด โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน (9 มิ.ย. 65)     

🌿 8 มิ.ย. 65

ที่ประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. … ซึ่งยังอยู่ในวาระหนึ่ง ยังไม่มีอำนาจบังคับใช้ ในขณะที่ประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ กำลังจะถูกบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 หลายคนจึงกังวลเกี่ยวกับการใช้กัญชาในทางที่ผิด เนื่องจากเกิดสุญญากาศในการควบคุม

🌿 9 มิ.ย. 65

ประกาศปลดล็อกกัญชามีผลบังคับใช้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ ในด้านกัญชาทางการแพทย์เป็นหลัก 

🌿 15 มิ.ย. 65

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศว่า กลิ่นและควันของกัญชา กัญชง ถือเป็นเหตุสร้างความรำคาญ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งเตือน หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในวันเดียวกันนี้ ได้มีประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องการเฝ้าระวังปัญหา ที่เกิดจากการใช้กัญชา กัญชงในโรงเรียนสังกัด กทม. ด้วย

🌿 17 มิ.ย. 65

กฎหมายกัญชา1

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  • ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถนำกัญชาไปรักษาผู้ป่วยได้ โดยจ่ายสำหรับการรักษาในระยะ 30 วัน
  • ห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 
  • ห้ามใช้ประโยชน์และจำหน่าย ให้หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงให้นมบุตร
  • ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ

วิธีลงทะเบียนปลูกกัญชา

หากต้องการปลูกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน “ ปลูกกัญ ” จากนั้นระบุวัตถุประสงค์ของการปลูก แล้วรอรับเอกสารการจดแจ้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกัญชา กัญชง เบอร์ 1556 กด 3

สรุป

กฎหมายกัญชา นับเป็นพลวัตทางกฎหมาย ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากหลายมิติ ทั้งแนวทางการรักษาโรค การบำบัดความเครียด ส่วนการใช้กัญชาอย่างเสรีจนเกินขอบเขตนั้น เป็นอีกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจ

ออกกำลังกายแต่ละช่วงวัยปก

แนะนำ วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คนท้อง และเด็กทุกช่วงวัย แบบปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง

การเลือกวิธีออกกำลังกาย ที่เหมาะกับช่วงวัยและสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบาง (Vulnerable

7 วิธีเลี่ยงการนอนกรน สมุนไพรช่วยลดอาการนอนกรนมีอะไรบ้าง?

การกรน  เกิดจากกล้ามเนื้อคอคลายตัวขณะหลับจนทำให้ช่องคอแคบลง ซึ่งส่งผลให้ต้องหายใจเข้าออกแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทางเดินหายใจแคบลงจนถึงจุดหนึ่ง

อาการออฟฟิศซินโดรม

บอกลา อาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคยอดฮิตของวัยทำงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวัน ทำให้คอมพิวเตอร์ก้าวเข้ามามีบทบาท ในการทำงานเกือบทุกวงการ ส่งผลให้วัยทำงานหลายคนเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม