ภาวะโรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ควรปรึกษาแพทย์หรือไม่ ?

มีท่านใดที่มีอาการอยากนอนแต่นอนไม่หลับ นอนหลับตาเท่าไหร่ พลิกซ้าย พลิกขวาก็แล้ว ก็ยังหลับไม่ลง ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร? ภาวะนอนไม่หลับ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยของปัญหาการนอนหลับ โดยคนที่มีภาวะนี้จะมีปัญหาการนอนไม่หลับ

ภาวะนอนไม่หลับคืออะไร ?

ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) คือภาวะที่มีอาการใดอาการหนึ่ง หรือทั้งสองอาการร่วมกัน ได้แก่  อาการเข้านอนแล้ว นอนไม่หลับ หรือใช้เวลานานกว่าจะสามารถหลับได้  และสามารถหลับได้เมื่อเข้านอน แต่ต้องตื่นมากลางดึกและไม่สามารถหลับต่อได้

นอนไม่หลับ2

ภาวะนอนไม่หลับมีสาเหตุดังนี้

สามารถแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

 1. มีสาเหตุทางด้านจิตใจ และโรคทางจิตเวช หรือความเครียดวิตกกังวล
 2. มีสาเหตุจากความผิดปกติทางด้านร่างกาย ตัวอย่างที่พบได้บ่อย เช่น อาการปวดตามร่างกาย เช่น ปวดตามข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ

นอนไม่หลับ1

ภาวะนอนไม่หลับมีอะไรบ้าง ?

 1. มีภาวะเมลาโทนิน ลดลง เพราะสารเมลาโทนินนี้จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเพื่อร่างกายกระตุ้นเกิดการการนอนหลับ แต่อายุมากขึ้นก็มีผลทำให้การหลั่งของสารเมลาโทนินลดลงได้เช่นกัน
 2. บางท่านออกกำลังกายใกล้ตอนที่จะเข้านอน
 3. การนอนและตื่นนอนไม่เป็นเวลาเป็นเวลาบ่อยครั้ง
 4. เกิดจากสารที่กระตุ้นบางชนิดพวกคาเฟอิน ชา กาแฟ เป็นต้น
 5. สิ่งแวดล้อมในห้องนอนอาจจมีแสงสว่างเกินไป หรือ ร้อน หนาวเกินไป
 6. การได้รับแสงกระตุ้น เช่นการรับแสงในช่วงเย็น หรือแสงจากโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้ช่วงก่อนการเข้านอน
 7. มีภาวะเครียดทำให้เกิดความกังกล หมดกำลังใจ อาการเหล่านี้มีผลทำให้นอนไม่หลับได้

อาการแบบไหนที่ควรปรึกษาแพทย์

 • ปกติภาวะนอนไม่หลับนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในคนทั่วไป เช่น มีความเครียดวิตกกังวล การเปลี่ยนที่นอน หรือเปลี่ยนเวลา
 • มีอาการง่วงนอนผิดปกติระหว่างวันจนทำให้งีบหลับในระหว่างรถ
 • เมื่อนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง หลับ ๆ ตื่น ๆ ต่อเนื่องกันเป็นเดือน

 

 

เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจ